เรียนภาษาอังกฤษEnglish Sentences เบื้องต้น

Let’s get down to business.
มาพูดเรื่องธุรกิจกันเถอะ

I will not really attempt to explain.
ฉันจะไม่พยายามอธิบายเลยจริงๆ

You can go through that gate, over there.
คุณสามารถผ่านไปที่ประตูนั่น ตรงนั้น

I’ll be glad to show you.
ฉันจะดีใจที่ได้แสดงให้คุณเห็น

We’ve come here on private business.
พวกเรามาที่นี่ด้วยเรื่องธุระส่วนตัว

I will certainly be there.
ฉันจะไปที่นั่นแน่นอน

Of course, I will come.
แน่นอน ฉันจะมาแน่

I came here primarily to study.
เดิมฉันมาที่นี่เพื่อการศึกษา

The only thing that troubles me is that…
สิ่งเดียวที่รบกวนฉันก็คือ…

He hasn’t showed up yet.
เขายังไม่โผล่มาเลย

We will be there for dinner.
พวกเราจะไปที่นั่นเพื่อทานอาหารค่ำ

I wouldn’t mind if he didn’t come at all.
ฉันจะไม่่ว่าอะไรถ้าเขาไม่มาเลย

I will go straight to the market.
ฉันจะตรงไปที่ตลาด

He’s rather busy just now.
เขาค่อนข้างยุ่งอยู่เดี๋ยวนี้

But, of course, it is up to you, sir.
แต่ แน่นอนว่า มันขึ้นอยู่กับท่าน ครับ/ค่ะ

He reminds me of Tom.
เขาทำให้ฉันนึกถึงทอม

I didn’t say they look alike.
ฉันไม่ได้พูดว่าเขาเหมือนกัน

It’s difficult to explain.
มันยากที่จะอธิบาย

I suppose you’re an expert in these matter.
ฉันคิดว่าคุณเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องเหล่านี้

But let me remind you of one thing.
แต่ขอฉันเตือนคุณสักอย่างนะ