เรียนภาษาอังกฤษonline แบบฝึกหัดday and month

ทำแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษday and month

ทดสอบภาษาอังกฤษออนไลน์ด้วยแบบฝึกหัดสำหรับเด็กเรียนรู้เรี่องday and month ***ภาษาอังกฤษ ป.1 – แบบฝึกหัด***

ชุดเตรียมความพร้อมสำหรับภาษาอังกฤษฝึกหัดเขียน  ภาษาอังกฤษ  online

 

Example  !! day and month Exercise

Months are abbreviated as follows:

Month Abbreviation Month Abbreviation
January Jan July
February Feb August Aug
March Mar September Sept
April Apr October Oct
May November Nov
June December Dec

Days of the week are abbreviated as follows:

Day Abbreviation
Monday Mon
Tuesday Tue
Wednesday Wed
Thursday Thu
Friday Fri
Saturday Sat
Sunday Sun

 

แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ  ตัวอย่างแบบทดสอบภาษาอังกฤษสำหรับเด็กที่กำลังหัดเรียนภาษาอังกฤษ สำหรับเรียนภาษาอังกฤษผ่านเน็ต