เรียนภาษา อังกฤษออนไลน์ฟรี

เรียนภาษาอังกฤษ วันละประโยค  เรียนภาษาอังกฤษ จากภาพ What is she doing?  จงตอบคำถาม

What is she doing?

a. She is running in the park.
b. She is walking her dog.
c. She is watering the trees.
d. She is sitting on the bench reading a newspaper.

เรียนภาษาอังกฤษจากภาพ

จากภาพ What is she doing?  จงตอบคำถาม จากภาพคงดูออกว่าผู้หญิงคนนี้กำลังทำอะไร เลือกข้อไหน เอ๋ย a b c d