เรียนGrammar ภาษาอังกฤษ ฝึกภาษาอังกฤษ

เรียนGrammar ภาษาอังกฤษ กับประโยคข้างล่างลองอ่านและทำความเข้าใจกับบทเรียนภาษาอังกฤษชุดนี้กัน

I am so disgusting. พูดท่าไหนก็เป็นการ “ด่าตัวเองว่า น่าขยะแขยง” (ยาวมาก ไม่อยากเข้าใจแบบกระจ่าง อย่าเลื่อนไปอ่าน อ่านจบแล้วยังไม่เคลียร์ เขียนมาถามได้)
disgust = ดิ่ส-กั้สทฺ
เป็นกริยาที่ต้องการกรรม (vt.)
แปลว่า ทำให้(กรรม)รู้สึกขยะแขยง
หรือใช้เป็น adjective ในรูป ving (present participle) = disgusting = น่าขยะแขยง
และสามารถใช้เป็น adjective ในรูป v2 (past participle) = distgusted = รู้สึกขยะแขยง

คราวนี้มาดูวิธีใช้

1. ใช้เป็นกริยา เช่น
You always disgust me.
คุณทำให้ฉันรู้สึกขยะแขยง (อยู่ประจำเลย) (present simple tense)
You are disgusting me.
คุณกำลังทำให้ฉันขยะแขยง (ขณะนี้เลย) (present continuous tense)

2. ใช้เป็น adj. (present participle)
You are disgusting. (อย่าเผลอเอากรรมมาใส่ adj. ไม่ต้องการกรรม)
แปลว่า คุณมันน่าขยะแขยง

3. ใช้เป็น adj. (past participle)
I am distgusted with you.
ฉันรู้สึกขยะแขยงในตัวคุณ

คราวนี้มาถึงประโยคที่พูดไว้ตอนต้น

* I am disgusting. ถ้าเราไม่ใส่กรรมแสดงว่า ต้องการใช้เป็น adj. แปลว่า ฉันน่าขยะแขยง
** I am disgusting you. ใส่กรรม you เข้าไปแสดงว่าต้องการใช้เป็นกริยา แปลว่า ทำให้(กรรม)ขยะแขยง ดังนั้นประโยคนี้จึงต้องแปลว่า ฉันกำลังทำให้คุณขยะแขยงอยู่ (ตอนนี้เลย เพราะเป็น present continuous tense)
บางคนก็จะมาถามต่อไปว่า I am disgusting about your behavior. แปลว่า ฉันกำลังขยะแขยงในพฤติกรรมของคุณ ได้มั้ย
คำตอบคือ ไม่ได้ ยังไงก็ผิด !!!
เพราะ

1. พูดไปข้างต้นแล้วว่า disgust เป็นกริยาต้องการกรรม ดังนั้น เราจะเอา about ซึ่งเป็น prep. มาเป็นกรรมไม่ได้ กรรมต้องเป็น คำนาม สรรพนาม หรือ noun clause เท่านั้น
2. ต่อให้ เอา about มาเป็นกรรมได้ แต่ตามที่พูดไปข้างต้น ถ้าจะใช้เป็นกริยา ต้องแปลว่า ทำให้(กรรม)รู้สึกขยะแขยง
ดังนั้นประโยคดังกล่าวจึงต้องแปลว่า “ฉันกำลังทำให้พฤติกรรมของคุณรู้สึกขยะแขยงในตัวฉันอยู่”
มัน make sense ที่ไหนล่ะ

สรุปถ้าเราเผลอพูด I am disgusting. ออกไป
ไม่ว่าจะท่าไหน มันจะแปลว่า “ฉันน่าขยะแขยง” ทั้งสิ้น

อย่าไปเผลอด่าตัวเองออกสื่อกันอีกเลย
นี่ แหละเรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ 2 ทำไมจึงต้องเรียน Grammar