เวลา สถานที่ จำนวนนับ ในภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ เวลา สถานที่ จำนวนนับ

เรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ออนไลน์กับชุดศัพท์ภาษาอังกฤษฟรี สำหรับเรียนภาษาอังกฤษผ่านเน็ต

The woman are working. = ผู้หญิงคนนั้นกำลังทำงาน
The girl is playing. = เด็กผู้หญิงคนนั้นกำลังเล่น
(1) _____________ = เด็กผู้ชายเหล่านั้นกำลังเล่น
The man is working. = ผู้ชายคนนั้นกำลังทำงาน

a school = โรงเรียน
a restaurant = ร้านอาหาร
a park = สวนสาธารณะ
(2) _________ = โรงพยาบาล

The man and the woman are eating outside. = ผู้ชายและผู้หญิงกำลังทานข้างนอก

The family is eating inside. = ครอบครัวนั้นกำลังทานข้างนอก
He is running inside. = เขากำลังวิ่งข้างใน
(3) ___________ = เธอกำลังวิ่งข้างใน

Where do you work? = คุณทำงานที่ไหน

I work at a park. = ฉันทำงานที่สวนสาธารณะ
I work at a hospital. = ฉันทำงานที่โรงพยาบาล
(4) _____________ = ฉันทำงานที่โรงเรียน
I work at a restaurant. = ฉันทำงานที่ร้านอาหาร

When do you work? = คุณทำงานเมื่อไหร่

I work in the morning. = ฉันทำงานตอนเช้า
I work in the afternoon. = ฉันทำงานตอนบ่าย
I work at night. = (5) ______________

It is morning. = ตอนเช้า
(6) __________ = ตอนบ่าย
It is evening. = ตอนเย็น
It is night. = ตอนกลางคืน

Good afternoon. = สวัสดีตอนบ่าย
Good evening. = (7) ____________
Good night. = ราตรีสวัสดิ์

It is morning. The children are eating breakfast. = ตอนเช้า เด็กๆกำลังทานอาหารเช้า
It is afternoon. The men are eating lunch. = ตอนบ่าย บรรดาผู้ชายกำลังทานอาหารเที่ยง
(8) ____________________ = ตอนค่ำ ครอบครัวนั้นกำลังทานอาหารเย็น

He is wearing shoes, but he is not wearing socks. = เข้ากำลังสวมรองเท้า แต่ไม่ได้สวมถุงเท้า
I’m wearing a suit, but I’m not wearing a tie. = ฉันกำลังสวมชุดสูท แต่ไม่ได้ใส่เน็กไทน์
I’m wearing a suit and a tie. = ฉันกำลังสวมชุมสูท และเน็กไทน์
(9) __________________ = เขากำลังสวมรองเท้าและถุงเท้า

He drinks coffee before he works. = เขาดื่มกาแฟก่อนทำงาน
She reads after lunch. = เธออ่านหนังสือหลังอาหารเที่ยง
They drink coffee after dinner. = พวกเขาดื่มกาแฟหลังมื้อเย็น
He reads before he sleeps. = (10) __________________

thirteen = 13
fourteen = 14
fifteen = 15
sixteen = 16
seventeen = 17
eighteen = 18
nineteen = 19
twenty = 20