แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ ป.2 These?

These?แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ ป.2 These? การใช้This – That / These – Those นำไปใช้อย่างไร สามารถทำหน้าที่อะไรได้บ้างในประโยค ลองศึกษากันดูเลยครับ รับรองว่าไม่ยาก ง่ายนิดเดียวเอง

  • this ดิส (นี่)
  • that แด็ท (นั่น)
  • these ดีส (เหล่านี้)
  • those โดส (เหล่านั้น)

แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ-ป.2