แบบฝึกหัด ภาษาอังกฤษ ป.1 ตัวอย่างการบ้านภาษาอังกฤษ

แน่ะนำชุดแบบฝึกหัด ภาษาอังกฤษ ป.1

ชุดเตรียมความพร้อมสำหรับภาษาอังกฤษฝึกหัดเขียน  ภาษาอังกฤษป.1

 

***ภาษาอังกฤษ ป.1 (ชุดที่ 1) – แบบฝึกหัด***

 

แบบฝึกหัดที่ 1 Match the word ภาษาอังกฤษ ป.1 (ชุดที่ 1)

แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ

แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ  ตัวอย่างแบบทดสอบภาษาอังกฤษสำหรับเด็กที่กำลังหัดเรียนภาษาอังกฤษ สำหรับเรียนภาษาอังกฤษผ่านเน็ต

 

เฉลยแบบฝึกหัดที่ 1 Match the word (Key)

สามารถดาวน์โหลดไฟล์ แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษชุดนี้ในรูปแบบ PDF FILE  ได้ที่โฟล์ดาวน์โหลดภาษาอังกฤษแบบฝึกหัดด้านล่างสุดของบทความนี้

ชุดเฉลยการทำแบบฝึกหัด Match the word (Key)    ภาษาอังกฤษ

เฉลยการบ้านภาษาอังกฤษ

เฉลยการบ้านภาษาอังกฤษ เฉลยการบ้านภาษาอังกฤษ

Download เป็น PDF File         การบ้านภาษาอังกฤษ สำหรับใช้สอนลูกหลานหรือให้เด็กทำแบบทดสอบ