แบบฝึกหัด in / on / underภาษาอังกฤษExercise

Exerciseภาษาอังกฤษ in / on / under

เรียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน กับชุด in / on / under สำหรับเติมคำลงในช่องว่างให้น้องๆฝึกความเข้าใจในการทำแบบทดสอบพร้อม เฉลยแบบฝึกหัดท้ายบทความ พร้อมไฟล์ PDF file ให้ดาวน์โหลดไปลองทำในกระดาษ ปริ้นฤ A 4 ให้น้องๆได้เลย

***ภาษาอังกฤษ ป.1 Exercise in / on / under– แบบฝึกหัด*** เรียนภาษาอังกฤษผ่านเน็ต online

 

ตารางตัวอย่างการทำแบบฝึกหัดภาษาอังกษฤ ชุดin / on / under

 

xercise in / on / under– แบบฝึกหัด ภาษาอังกฤษ

แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ  ให้เลือกเติมคำลงในช่องว่างโดยใช้  in / on / under เท่านั้นสำหรับแบบฝึกหัดนี้ทดสอบความเข้าใจในการเรียนภาษาอังกฤษของน้องๆ  ชุด_1-10 ข้อใช้เวลาทำไม่นานเสร็จแล้วดู เฉลยการบ้าน ภาษาอังกฤษชุดนี้เลย

 

เฉลยแบบฝึกหัด  in / on / under

ตรวจข้อสอบการบ้านภาษาอังกฤษ  in / on / under  ห้ามดูเฉลยก่อนทำ มิฉะนั้นการเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ด้วยตัวเองจะไม่ประสบผลสำเร็จดังที่ตั้งใจไว้

เฉลยแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ

Download เป็น PDF File  ชุดเฉลยการทำแบบฝึกหัด ภาษาอังกฤษ

แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ  ตัวอย่างแบบทดสอบภาษาอังกฤษสำหรับเด็กที่กำลังหัดเรียนภาษาอังกฤษ สำหรับเรียนภาษาอังกฤษผ่านเน็ต

สามารถดาวน์โหลดไฟล์ แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษชุดนี้ในรูปแบบ PDF FILE  ได้ที่โฟล์ดาวน์โหลดภาษาอังกฤษ