ไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 5

Grammar Vol.5

His bicycle is big. = จักรยานของเขาคันใหญ่
Her bicycle is small. = จักรยานของเธอคันเล็ก
Their bicycle is green. = จักรยานของพวกเขาสีเขียว
My bicycle is blue. = จักรยานของฉันสีฟ้า
Our bicycle is black. = จักรยานของพวกเราสีดำ

 How old is he? = คุณอายุเท่าไหร่
 He is twelve years old. = ฉันอายุ 12 ปี

 They are reading their books. = พวกเขากำลังอ่านหนังสือของพวกเขา (หนังสือหลายเล่ม)
 She is reading her book. = เธอกำลังอ่านหนังสือของเธอ
 He is reading his book. = เขากำลังอ่านหนังสือของเขา
 They are eating their apples. = พวกเขากำลังกินแอปเปิ้ลของพวกเขา (แอปเปิ้ลหลายลูก)
 She is eating her apple. = เธอกำลังกินแอปเปิ้ลของเธอ
 He is eating his apple. = เขากำลังกินแอปเปิ้ลของเขา

 We have two sons. = เรามีลูกชาย 2 คน
 We have four daughters. = เรามีลูกสาว 4 คน
 We have one son and three daughters. = เรามีลูกชาย 1 คนและลูกสาว 3 คน

 They are eating their sandwich. = พวกเขากำลังกินแซนวิส (หนึ่งชิ้น) ของพวกเขา
 They are eating their sandwiches. = พวกเขากำลังกินแซนวิส (หลายๆชิ้น) ของพวกเขา
 They are reading their newspaper. = พวกเขากำลังอ่านหนังสือพิมพ์ (หนึ่งฉบับ) ของพวกเขา
 They are reading their newspapers. = พวกเขากำลังอ่านหนังสือพิมพ์ (หลายๆฉบับ) ของพวกเขา
 They are reading their book. = พวกเขากำลังอ่านหนังสือ (หนึ่งเล่ม) ของพวกเขา
 They are eating their apples. = พวกเขากำลังกินแอปเปิ้ล (หลายๆลูก) ของพวกเขา

 How old are you? = คุณอายุเท่าไหร่
 I am five years old. = ฉันอายุ 5 ปี

 How old is she? = เธออายุเท่าไหร่
 She is nine years old. = เธออายุ 9 ปี

 How old are you? = คุณอายุเท่าไหร่
 I am nine years old. = ฉันอายุ 9 ปี

 This is my friend. = นี่คือเพื่อนของฉัน
 These are my friends. = นี่คือผองเพื่อนของฉัน
 This is my brother. = นี่คือ น้องชาย/พี่ชาย ของฉัน
 These are my brothers. = นี่คือ บรรดาน้องชาย/บรรดาพี่ชาย ของฉัน
 This is my mother. = นี่คือแม่ของฉัน
 These are my parents. = นี่คือพ่อแม่ของฉัน

 This is my baby. = นี่คือลูกของฉัน
 These are my children. = นี่คือบรรดาเด็กๆของฉัน
 This is my mother. = นี่คือแม่ของฉัน
 These are my sons. = นี่คือบรรดาลูกชายของฉัน
 This is my sister. = นี่คือน้องสาว/พี่สาว ของฉัน
 These are my parents. = นี่คือพ่อแม่ของฉัน

 This is my son. = นี่คือลูกชายของฉัน
 This is our son. = นี่คือลูกชายของพวกเรา
 This is my mother. = นี่คือแม่ของฉัน
 This is our mother. = นี่คือแม่ของพวกเรา
 These are our children. = นี่คือเด็กๆของพวกเรา
 These are our parents. = นี่คือพ่อแม่ของพวกเรา

1-10 idioms 1-10 ภาษาจีน 1-10 ภาษาญี่ปุ่น 1-100 idioms 1-100ภาษาอังกฤษ 6 วิธีการออกเสียงเวลาพูดภาษาอังกฤษ 100สำนวนภาษาอังกฤษ Grammar ภาษาอังกฤษ Resume ภาษาอังกฤษ Vocabulary การทักทายภาษาอังกฤษ การเขียนภาษาอังกฤษ ของใช้ภาษาอังกฤษ ข้อสอบภาษาอังกฤษ คำศัพท์ ของใช้ในห้องน้ำ กิจวัตรประจำวัน ภาษาอังกฤษ คำศัพท์ตัวเลข 1-10 คำศัพท์ภาษอังกฤษ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1 คำอวยพรภาษาอังกฤษให้โชคดี คําศัพท์ภาษาอังกฤษ คําอวยพรวันเกิด ภาษาอังกฤษ ประโยคคำศัพท์ภาษาอังกฤษง่ายๆ ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 1-10 ภาษาอังกฤษEnglish Sentences ภาษาอังกฤษ Grammar ภาษาอังกฤษGrammar ภาษาอังกษกฤษ Grammar สูตรการเรียนภาษาอังกฤษเรียน ภาษา อังกฤษ เบื้องต้น สูตร เรียน ภาษา อังกฤษ อวยพรภาษาอังกฤษ อวยพรวันเกิดภาษาอังกฤษ เครื่องใช้สำนักงานภาษาอังกษ เฉลยคำตอบ เรียน Grammar ภาษาอังกฤษ เรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษผ่านเน็ต เรียน ภาษา อังกฤษ เบื้องต้น เรียนภาษาอังฤษ แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ ป.2 ไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 4 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ