ไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 9

เรียน Grammar ภาษาอังกฤษ

The doctor works at the hospital. = หมอคนนั้นทำงานที่โรงพยาบาล
The men work at the park. = ผู้ชายเหล่านั้นทำงานในสวนสาธารณะ
The women work at the restaurant. = ผู้หญิงเหล่านั้นทำงานในร้านอาหาร
The teacher works at the school. = คุณคนนั้นทำงานในโรงเรียน

 I'm playing at the park. = ฉันกำลังเล่นที่สวนสาธารณะ
 I'm playing at the school. = ฉันกำลังเล่นที่โรงเรียน
 I work at the hospital. = ฉันทำงานที่โรงพยาบาล
 I work at the school. = ฉันทำงานที่โรงเรียน

 The family is eating inside. = ครอบครัวนั้นทานข้างใน
 The man and the woman are eating outside. = ผู้ชายและผู้หญิงกำลังทานข้างนอก
 He is running inside. = เขาวิ่งด้านใน
 She is running outside. = เธอวิ่งด้านนอก

 Do you have socks and shoes? = คุณมีรองเท้าและถุงเท้าไหม
 I have socks, but I do not have shoes. = ฉันมีถุงเท้าแต่ฉันไม่มีรองเท้า

 Do you have brothers and sisters? = คุณมีพี่ชายและพี่สาวใช่ไหม
 Yes. I have two brothers and two sisters. = ใช่ ฉันมีพี่ชาย 2 คน และมีพี่สาว 2 คน

 Do you have a coat and a hat? = คุณมีเสื้อโค้ทและหมวกใช่ไหม
 I have a coat, but I do not have a hat. = ฉันมีเสื้อโค้ทแต่ฉันไม่มีหมวก

 He works in the morning. = เข้าทำงานในตอนเช้า
 He works at night. = เขาทำงานตอนกลางคืน
 They play in the afternoon. = พวกเขาเล่นในตอนบ่าย
 She watches television in the evening. = เธอดูทีวีตอนค่ำ

 He is wearing shoes and socks. = เขากำลังสวมถุงเท้าและถุงเท้า
 He is wearing shoes, but he is not wearing socks. = เขาสวมรองเท้าแต่เขาไม่ได้สวมรองเท้า
 I'm wearing a suit and a tie. = ฉันกำลังสวมชุดสูทและเน็กไทน์
 I'm wearing a suit, but I'm not wearing a tie. = ฉันสวมชุดสูทแต่ฉันไม่ได้สวมเน็กไทน์

 He has an egg, and he is eating it. = เขามีไข่ 1 ฟอง และเข้ากำลังกินมัน
 He has an egg, and he is not eating it. = เขามีไข่ 1 ฟอง แต่เขาไม่ได้กินมัน
 The girl has a book, and she is reading it. = เด็กผู้หญิงคนนั้นมีหนังสือ และเธอกำลังอ่านมัน
 The girl has a book, but she is not reading it. = เด็กผู้หญิงคนนั้นมีหนังสือ แต่เธอไม่ได้อ่านมัน

 He reads before he sleeps. = เขาอ่านหนังสือก่อนนอน
 She reads after lunch. = เธออ่านหนังสือหลังอาหารเที่ยง
 He drinks coffee before he works. = เขาดื่มกาแฟก่อนเข้าทำงาน
 They drinks coffee after dinner. = พวกเขาดื่มกาแฟหลังอาหารเย็น

 When do you eat breakfast? = คุณทานอาหารเช้าเมื่อไหร่
 I eat breakfast before I work. = ฉันทานอาหารเช้าก่อนทำงาน

 When do you eat dinner? = คุณทานอาหารเย็นเมื่อไหร่
 I eat dinner after I work. = ฉันทานอาหารเย็นหลังทำงาน

 How old are you? = คุณอายุเท่าไหร่
 I'm fourteen years old. = ฉันอายุ 14 ปี

 How old are you? = คุณอายุเท่าไหร่
 I'm nineteen years old. = ฉันอายุ 19 ปี
GRAMMAR

1-10 idioms 1-10 ภาษาจีน 1-10 ภาษาญี่ปุ่น 1-100 idioms 1-100ภาษาอังกฤษ 6 วิธีการออกเสียงเวลาพูดภาษาอังกฤษ 100สำนวนภาษาอังกฤษ Grammar ภาษาอังกฤษ Resume ภาษาอังกฤษ Vocabulary การทักทายภาษาอังกฤษ การเขียนภาษาอังกฤษ ของใช้ภาษาอังกฤษ ข้อสอบภาษาอังกฤษ คำศัพท์ ของใช้ในห้องน้ำ กิจวัตรประจำวัน ภาษาอังกฤษ คำศัพท์ตัวเลข 1-10 คำศัพท์ภาษอังกฤษ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1 คำอวยพรภาษาอังกฤษให้โชคดี คําศัพท์ภาษาอังกฤษ คําอวยพรวันเกิด ภาษาอังกฤษ ประโยคคำศัพท์ภาษาอังกฤษง่ายๆ ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 1-10 ภาษาอังกฤษEnglish Sentences ภาษาอังกฤษ Grammar ภาษาอังกฤษGrammar ภาษาอังกษกฤษ Grammar สูตรการเรียนภาษาอังกฤษเรียน ภาษา อังกฤษ เบื้องต้น สูตร เรียน ภาษา อังกฤษ อวยพรภาษาอังกฤษ อวยพรวันเกิดภาษาอังกฤษ เครื่องใช้สำนักงานภาษาอังกษ เฉลยคำตอบ เรียน Grammar ภาษาอังกฤษ เรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษผ่านเน็ต เรียน ภาษา อังกฤษ เบื้องต้น เรียนภาษาอังฤษ แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ ป.2 ไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 4 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ