1-10 ภาษาอังกฤษ ตัวอย่างการใช้งานคำศัพท์ภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างตารางการนับ 1-10 ในภาษาอังกฤษ สำหรับการอ่านเลข 1-10 เป็นภาษาอังกฤษมีหลักการคือต้องจำได้ จำให้ขึ้นใจทำโดยฝึกอ่านวันหล่ะคำจนครบ

 

โดยทั่วไปแล้วเพียงเขียน 1-10 ได้แล้ว หลักการต่อไปคือการ การทำความเข้าใจกับการประสมคำตามความหมายตัวเลข Number 1-10

ที่

คำศัพท์

คำอ่าน

คำแปล

1

number

นั๊มเบอะ

หมายเลข

2

one

วัน

หนึ่ง

3

two

ทู

สอง

4

three

ธรี

สาม

5

four

ฟอ

สี่

6

five

ไฟฝ

ห้า

7

six

ซิกซ

หก

8

seven

เซ๊เว็น

เจ็ด

9

eight

เอท

แปด

10

nine

ไนน

เก้า

11

ten

เท็น

สิบ

การอ่านตัวเลข1-100 เป็นพื้นฐานอีกข้อหนึ่งของการเรียนภาษาอังฤษ นอกจากการเขียน Number 1-10