3 ประโยค “เก๋ๆ” เอาไว้พูดแบบ “เท่ๆ” กับฝรั่งตอนเช้าวันจันทร์

~ 3 ประโยค “เก๋ๆ” เอาไว้พูดแบบ “เท่ๆ” กับฝรั่งตอนเช้าวันจันทร์ ~

Good morning. It’s Monday again, isn’t it?
กุด ม้อรฺ-หนิ่ง. อิทสฺ มั้น-เด่ เออะ-เก้น, อิ๊ส-สึ่น หนิทฺ

How was your weekend?
ฮาว เหวิ่สฺ ยัวรฺ วี้ค-เข่นดฺ
เสาร์-อาทิตย์ที่ผ่านมาเป็นบ้าง

Did you have a nice weekend?
ดิด ยู้ แหฟฺ อะ น้ายสฺ วีค-เค้นดฺ
เสาร์-อาทิตย์ที่ผ่านมาสนุกมั้ย

ขอให้เก่งภาษาอังกฤษกันทุกคน