4 ประโยค “เซียนๆ” ใช้พูดเพื่ออยาก “เปลี่ยน” อดีต

~ 4 ประโยค “เซียนๆ” ใช้พูดเพื่ออยาก “เปลี่ยน” อดีต ~

I can’t undo what I’ve done, but I wish I could.
[อาย ค้านทฺ อัน-ดู ว็อทฺ อายฟฺ ดัน บัทฺ อาย วิชฺ ชาย ขุด]
(ถึงแม้ว่า) ฉันจะไม่สามารถแก้ไขในสิ่งที่ฉันได้ทำไปแล้วได้ (แต่ฉันก็อยากจะกลับไปเปลี่ยนมันเหลือเกิน)

I only wish my history could’ve been undone.
อาย โอ้น-หลี่ วิชฺ มาย ฮิสฺ-ตรี่ ขุด-ดัฟฺ บิน อัน-ดัน
ฉันอยากจะกลับไปเปลี่ยนอดีตของฉันเหลือเกิน

I wish I hadn’t done that.
อาย วิชฺ ชาย แฮ้ด-ดึ่นทฺ ดัน แดทฺ
ฉันไม่น่าทำเช่นนั้นเลย

I shouldn’t have done that.
อาย ชุ้นทฺ แหฟฺ ดัน แดทฺ
ฉันไม่ควรทำแบบนั้นเลย

*แดท ออกเสียง ด.เด็กโดยเอาลิ้นมาอยู่ระหว่างฟันหน้า*

ขอให้เก่งภาษาอังกฤษกันทุกคน