9 คำศัพท์ ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับความเสียใจ คำศัพท์ ภาษาอังกฤษ

9 คำศัพท์ เกี่ยวกับความเสียใจ=Dคำศัพท์ ภาษาอังกฤษ
1. Condolence = คำนาม = เขิ่น-โด๊-เหลิ่นสฺ
มักจะใช้ในรูป plural = condolences = เขิ่น-โด๊-เหลิ่น-สึสฺ แปลว่า ความเสียใจ (มักจะใช้เป็นทางการ)

2. Mourn = คำกริยา = มูออรฺน (มอรฺน)
แปลว่า ไว้ทุกข์

3. Grief = คำนาม = กรีฟฺ = ความเศร้า

4. Sorrow = คำนาม = ซ้อรฺ-โหร่ = ความเศร้า

5. Sadness = คำนาม = แซ้ด-หนิ่สฺ = ความเศร้า

6. Death = คำนาม = เด็th = ความตาย
*ออกเสียง th คล้าย ซ.โซ่ โดยเอาลิ้นออกมาอยู่ระหว่างฟันหน้า*

7. Loss = คำนาม = ลอสฺ = ความสูญเสีย

8. Depressed = คำ adj. = ดิ-เพร้สฺทฺ = รู้สึกหดหู่

9. Heaven = คำนาม = เฮ้ฟฺ-เฝิ่นฺ = สวรรค์

พวกเราเห็นคำไหนกันบ้างครับ ลองเอามาแชร์กัน ทั้งประโยคเลยนะครับ อย่าเอามาคำเดียว