ลูกไม่กินข้าวภาษาอังกฤษใช้ประโยคไหนดี จำง่ายๆ

หากแม่ๆต้องการพูดคุยสนทนาภาษาอังกฤษหมวกทานข้าว แล้วลูกดื้อไม่ชื่อฟังหรือต้องการบอกให้ลูกกินข้าว ใช้คำไหนดี สามารถท่องจำประโยค คำศัพท์เหล่านี้ไปใช้ได้เลย ภาษาอังกฤษ คำศัพท์ กินข้าว ทำไมลูกไม่กินข้าว ไม่ เอา/กิน อีกหน่อยหรอ . คำสุดท้ายแล้วค่ะ (ป้อนข้าวลูก)  เคี้ยวหมดหรือยัง . อิ่มหรือยังฬ ลูกกินข้าวกับอะไร แม่โตแล้วก็เลยทานเผ็ดได้  Why don’t you have/eat your dinner? Don’t you want some more? /// Don’t you want / eat / take some more? Last one. Have you finished chewing your food? /// Are you done chewing? Are you done? […]

1 2 3 132