ขั้นตอนการ เรียนภาษาอังกฤษ วิธีเรียนภาษาอังกฤษ ให้ได้ผล

วิธีเรียนภาษาอังกฤษ ให้ได้ผล ขั้นตอนการ เรียนภาษาอังกฤษ 1 Start with Listening! เริ่มต้นจากการฟัง! ถ้าคุณอยากพูดภาษาอังกฤษได้ คุณต้องเริ่มต้นจากการฟัง! ฟัง ฟัง ฟังแล้วก็ฟัง! หัวใจสำคัญ 2 ข้อก็คือ คุณต้องเลือกฟังสื่อที่ไม่ยากเกินไปสำหรับคุณ (รู้ศัพท์ในสื่อนั้นๆมากกว่า 80%) และข้อที่ 2 คือคุณต้องฟังทุกวัน! อย่างมีวินัยและตั้งใจ วันละ 1 ชั่วโมงขึ้นไป (แบ่งได้ เช้า 20 นาที เที่ยง 20นาที และเย็นอีก 20 นาที เวลารถติดก็ฟังได้) เรากล้าท้าเลย ถ้าคุณฟังภาษาอังกฤษทุกวัน 1 เดือนผ่านไปคุณจะแปลกใจตัวเอง ว่าทำไมเราเก่งภาษาอังกฤษขึ้นขนาดนี้ แต่ถ้าคุณฟังภาษาอังกฤษทุกวันตลอด 1 ปี คุณจะจำตัวเองวันนี้ไม่ได้เลย!! 2 Use Photographic Memory! เรียนรู้เป็นภาพ ไม่ใช่ตัวอักษร! เลิกท่องศัพท์(แบบเดิมๆ)ได้แล้ว หยุดการท่องศัพท์แบบเป็นลิสต์ยาวๆที่เราต้องมาแปลเป็นไทย หันมาใช้วิธีเรียนรู้ศัพท์แบบเป็นภาพ เป็นเรื่องราวแทน […]

1 2 3 8