Exercise is / am / are แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ

แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ Exercise  Example is / am / are

แบบทดสอบภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก แบบฝึกหัดการใช้ is / am / are ให้เลือกเติมคำลงในช่องว่างต่อไปนี้ตามภาพที่ขึ้นอยู่  สามารถดาวน์โหลดไฟล์ในรูปแบบPDF `เพื่อแจกให้เด็กทดสอบได้ตามไฟล์แนนท้ายเอกสาร

 

แบบฝึกหัด is / am / are

แบบฝึกหัด is / am / are ภาษาอังกฤษ ป.1แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ  ตัวอย่างแบบทดสอบภาษาอังกฤษสำหรับเด็กที่กำลังหัดเรียนภาษาอังกฤษ สำหรับเรียนภาษาอังกฤษผ่านเน็ต

แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ ป.1 pdf

สามารถดาวน์โหลดไฟล์ แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษชุดนี้ในรูปแบบ PDF FILE  ได้ที่โฟล์ดาวน์โหลดภาษาอังกฤษแบบฝึกหัดด้านล่างสุดของบทความนี้

ชุดเฉลยการทำแบบฝึกหัด  ภาษาอังกฤษ

แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ ป.1 pdf

แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ ป.1 pdf  Download เป็น PDF File   เฉลยแบบฝึกหัด การบ้านภาษาอังกฤษ สำหรับใช้สอนลูกหลานหรือให้เด็กทำแบบทดสอบ Exercise Sample