Parts of Speech สูตรเรียนภาษาอังกฤษ การแต่งประโยคภาษาอังกฤษ ก็คล้ายๆ กับการเป็นผู้กำกับละคร

Parts of Speech สูตรเรียนภาษาอังกฤษ

การแต่งประโยคภาษาอังกฤษ ก็คล้ายๆ กับการเป็นผู้กำกับละคร

เราต้องเลือกตัวแสดง เราต้องเขียนบทว่าจะให้ตัวแสดงของเรามีหน้าตาอย่างไร และเราจะให้ตัวแสดงทำอะไรบ้างในละครของเรา

การนำคำในภาษาอังกฤษมาใช้ในการแต่งประโยค เราสามารถเริ่มต้นง่ายๆ ด้วยคำนาม เช่น Joe

อยากให้โจของเรามีอาชีพอะไรคะ ครูอยากให้เป็นนักบิน ก็เป็น Joe is a pilot.

ที่นี่เราอยากให้โจมีลักษณะแบบไหน เช่น เราอยากให้โจหล่อ เราก็จะเอา Adjective หรือคำคุณศัพท์มาใช้บรรยายลักษณะของโจ เช่น Joe is handsome.

ถ้าเราอยากจะบอกว่าโจไม่ไช่แค่หล่ออย่างเดียวนะ แต่นิสัยดีด้วย เราก็นำคำเชื่อม หรือ Conjunction (and, or, but etc.) มาใช้ เช่น Joe is nice and handsome.

Parts-of-Speech