คำศัพท์ตัวเลข 1-10

คำศัพท์ตัวเลข 1-10 คําศัพท์ภาษาอังกฤษ คําอ่าน คําแปล รวมคำศัพท์หมวดต่างๆ คำศัพท์ที่ได้ใช้ในชีวิตประจำวัน ที่ คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล 1 number นั๊มเบอะ หมายเลข 2 one วัน หนึ่ง 3 two ทู สอง 4 three ธรี สาม 5 four ฟอ สี่ 6 five ไฟฝ ห้า 7 six ซิกซ หก 8 seven เซ๊เว็น เจ็ด 9 eight เอท แปด 10 nine ไนน เก้า 11 ten เท็น สิบ …