Thousand Miles – The Kid LAROI

แปลเพลงThousand Miles – The Kid LAROI [Refrain] I know that look on your face You comin’ my way, you’re comin’ my way tonight Here goes another mistake I know I’m gon’ make I know I’m gon’ make tonight, oh เพียงแค่เห็นหน้าเธอ ฉันก็รู้แล้วว่าเธอต้องการอะไร เธอกำลังมาทางนี้ กำลังเดินมาหาฉันในคืนนี้ ฉันรู้ดีว่านี่มันคือความผิดพลาด คืนนี้ฉันรู้ว่าฉันก็คงเลือกที่จะทำผิดอีกครั้ง [Pre-Chorus] Oh, I wish I let it go, you’re better …