TMI แปลว่าอะไรในภาษาอังกฤษ

TMI ย่อมาจากคำว่า too much information แปลว่า ข้อมูลมากเกินไปเป็นคำที่มักถูกใช้ในโลกออนไลน์ เพื่อบอกว่า ข้อมูลที่กำลังแชร์นั่นเยอะมากเกินไป Example TMI Her pregnancy updates are TMI.การอัพเดทเรื่องการตั้งครรภ์ของเธอมันมากเกินไปจริงๆ มันไม่จำเป็นที่คนอื่นจะต้องรู้ด้วยเลย I didn’t need to know that. TMI.เรื่องละเอียดเกินไปแบบนี้ ฉันไม่จำเป็นที่จะต้องรู้ก็ได้ TMI ในภาษาเกาหลีหมายความว่ายังไง? เรื่องราวเล็กๆ น้อยๆ ที่ไม่จำเป็นต้องบอกให้ใครรู้ แต่ก็ต้องการอยากที่จะบอกให้คนอื่นทราบอยู่ดี เช่น ศิลปินแบ่งปันเรื่องราว TMI เล็กๆ น้อยๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตของพวกเขาให้กับเหล่าแฟนคลับได้รับรู้ ที่เป็น TMI ก็เพราะ มันเป็นเรื่องเล็กๆ น้อยๆ ที่หากผู้ฟังไม่ได้เป็นแฟนคลับ ก็อาจจะไม่อยากรู้