กลอนคติสอนใจ ภาษาอังกฤษ คำคมชีวิต

กลอนคติสอนใจ คำคมชีวิต “It is not fair to ask others what you are not willing to do yourself.” – – Eleanor Roosevelt – – ไม่ยุติธรรมเลยที่คุณจะขอร้องให้คนอื่นทำในสิ่งที่คุณไม่ต้องการทำ กลอนคติสอนใจ คำคมชีวิต It takes two flints to make a fire. – – Louisa May Alcott – – ต้องใช้หินถึง2ก้อนถึงจะเกิดไฟได้ กลอนคติสอนใจ คำคมชีวิต “Progress always involves risk. You can’t steal second with your foot […]