ของใช้ในห้องน้ำ กิจวัตรประจำวัน คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ของใช้ในห้องน้ำ เรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ออนไลน์กับชุดศัพท์ภาษาอังกฤษฟรี สำหรับเรียนภาษาอังกฤษผ่านเน็ต The husband is waking up his wife. = สามีกำลังปลุกภรรยาของเขา The boy is waking up. = เด็กผู้ชายคนนั้นกำลังตื่น The girl is waking up. = เด็กผู้หญิงคนนั้นกำลังตื่น The man is waking up his friend. = ผู้ชายคนนั้นกำลังปลุกเพื่อนของเขา The man is waking up. = ผู้ชายคนนั้นกำลังตื่น The girl is waking up. = เด็กผู้หญิงคนนั้นกำลังตื่น The boy is waking […]