คำศัพท์ภาษาอังกฤษ น้อย น้อยกว่า น้อยที่สุด มาก มากกว่า

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ น้อยกว่า มากกว่า เรียนคำศัพท์ภาษาอักงกฤษ ออนไลน์กับชุดศัพท์ภาษาอังกฤษ The man has some rice. = ผู้ชายคนนั้นมีข้าวจำนวนหนึ่ง The girl has less rice. = เด็กผู้หญิงคนนั้นมีข้าวน้อย The woman has the least rice. = ผู้หญิงคนนั้นมีข้าวน้อยมาก The girl has some cake. = เด็กผู้หญิงคนนั้นมีเค้กจำนวนหนึ่ง The woman has less cake. = ผู้หญิงคนนั้นมีเค้กน้อย The man has the least cake. = ผู้ชายคนนั้นมีเค้กน้อยมาก These toys are the same. = ของเล่นเหล่านี้เหมือนกัน […]