คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ในชีวิตประจำวัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ในชีวิตประจำวัน   รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดหมู่ห้องครัว เรียนรู้ง่ายด้วยมีคำอ่านออกเสียงกำกับ พร้อมความหมายของคำ จดจำง่ายด้วยคำศัพท์หมวดหมู่เดียว ที่ต้องเจอในชีวิตประจำวัน   # คำศัพท์อังกฤษ คำอ่าน คำแปลเป็นภาษาไทย 1. homemaker โฮม’ เมกเกอะ แม่บ้าน 2. pot holder พอท โฮล’ เดอะ ผ้าจับหม้อ 3. pot พอท หม้อ 4. bottle opener บอต’ เติล โอ’ เพเนอะ ที่เปิดขวด 5. tin opener ทิน โอ’ เพเนอะ ที่เปิดกระป๋อง 6. tray เทร ถาด 7. plate เพลท จาน 8. toothpick ทูธ’ […]