ประโยคถามทาง I have lost my way. ภาษาอังกฤษ

ประโยคสั้นๆ จำไว้ใช้ถามทาง • I have lost my way. ฉันหลงทาง • Excuse me, Could you show me the way to the station, please? ขอโทษนะคะ สถานีไปทางไหนคะ ? • Is this the train to ….. (name of place)? นี่เป็นรถไฟที่ไป … (ชื่อสถานที่) รึเปล่าคะ? • Please show me the way to super market J ซุปเปอร์มาร์เกต J ไปทางไหนคะ? • Could you […]