คำศัพท์ภาษาอังกฤษในห้องนอน

ภาษาอังกฤษในห้องนอน คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เรียนรู้ศัพท์อังกฤษ พร้อมความหมาย มีคำอ่านออกเสียงกำกับเพื่อสะดวกในการเรียนรู้   ตารางคำศัพท์ภาษาอังกฤษ # คำศัพท์อังกฤษ คำอ่าน คำแปลเป็นภาษาไทย 1. alarm clock อะลาม’ คลอค นาฬิกาปลุก 2. bolster โบล’ ซเทอะ หมอนข้าง 3. pillow พิล’ โล หมอน 4. bed เบด เตียง 5. bunk bed บังคฺ เบด เตียง 2 ชั้น 6. lamp แลมพฺ โคมไฟ 7. computer คอมพิว’ เตอะ เครื่องคอมพิวเตอร์ 8. quilt ควิลทฺ ผ้านวม 9. teddy bear เท็ดดิ […]