ศัพท์ภาษา อังกฤษ เพื่อ การ เดินทาง ป้ายขนส่ง

ภาษา อังกฤษ เพื่อ การ เดินทาง หากได้มีโอกาศเดินทางไปต่างประเทศ คำศัพท์ หมวดนี้สำคัญควรรู้ไว้ เกี่ยวกับคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเดินทาง พยายามจำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวดนี้ให้ขึ้นใจ เวลานั่งรถ ลงเรือจะได้ไม่พลาดป้าย บอกทาง 1. Car =รถ 2. Boat= เรือ 3. Train =รถไฟ 4. Subway =รถไฟใต้ดิน 5. Airplane =เครื่องบิน 6. Bus= รถโดยสาร 7. Bicycle= จักรยาน 8. Motorcycle =จักรยานยนต์ 9. Taxi =แทกซี่ 10. Jet เครื่องบินไอพ่น= 11. Helicopter =เฮลิคอปเตอร์ 12. Sail boat= เรือใบ 13. Minibus =รสโดยสารขนาดเล็ก 14. […]