รวมประโยคภาษาอังกฤษ ไว้คุยกับหมอเวลาเจ็บป่วย

รวมประโยคภาษาอังกฤษ ไว้คุยกับหมอเวลาเจ็บป่วย ภาษา อังกฤษ หัดพูด ฟัง บ่อยๆเดียวมาเองใจร่มๆ เริ่มจากด้านคุณหมอก่อน What’s the problem? (ดูคำตอบไปข้อ A) (วอทส์ – เดอะ – พรอ’เบลิ่ม) เป็นอะไรมาล่ะ . What are your symptoms? (ดูคำตอบไปข้อ B) (วอท – ทาร์ – ยัวร์ – ซิม’เถิ่มส์) อาการเป็นอย่างไร . Do you have a ….(fever/runny nose/cough)? (ดูคำตอบไปข้อ C) (ดู – ยิว – แฮ่ฟ – ฝะ – ฟี’เฟอะร์ / รัน’นี – […]