วิธีแปลข่าวภาษาอังกฤษ ในรูปแบบ N+V+N+ADJ

วิธีแปลข่าวภาษาอังกฤษ  หลักๆมี3 ส่วนสำคัญ  เช่นเดียวกับข่าวภาษาไทย  เคล็ดลับการแปลคือ เข้าใจและรู้ความหมายของคำศัพท์ โดยเฉพาะคำศัพท์ในหัวข่าว (Headline) ซึ่งจะใช้คำที่สั้น กระชับลองมาดูตัวอย่างคำศัพท์ในหัวข่าวและความหมายกัน 1.หัวข่าว(Headline) 2.ข่าวนำ(Lead of News) และ 3.เนื้อข่าว(Body of News) แต่ละส่วนจะมีความสำคัญแตกต่างกัน ตัวอย่าง หัวข่าวภาษาอังกฤษจากหนังสือพิมพ์ “The Bangkok Post” และ “The Nation” Headline word Meaning accord (n) agreement aid (n/v) assist/ assistance axe (v) cut, destroy awe (v) veneration back (v) support ban (n/v) prohibition bar (n/v) exclude, prohibit bid […]