จำนวนนับ ภาษา การเรียกสิ่งต่างๆตามศัพท์ภาษาอังกฤษ

ศัพท์ภาษาอังกฤษจำนวนนับ เรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ออนไลน์กับชุดศัพท์ภาษาอังกฤษฟรี สำหรับเรียนภาษาอังกฤษผ่านเน็ต She is speaking. = เธอกำลังพูด She is reading. = เธอกำลังอ่าน He is writing. = เขากำลังเขียน (1) ____________ = เขากำลังพูด The woman is reading English. = ผู้หญิงคนนั้นกำลังอ่านภาษาอังกฤษ The boy is writing Arabic. = เด็กผู้ชายคนนั้นกำลังเขียนภาษาอาราบิก (2) _______________ = ผู้ชายคนนั้นกำลังอ่านภาษาจีน The girl is writing Russian. = เด็กผู้หญิงคนนั้นกำลังเขียนภาษารัสเซีย This girl is from Japan. = นี่คือเด็กผู้หญิงมาจากประเทศญี่ปุ่น […]