วัน เวลา ฤดู ในศัพท์ภาษาอังกฤษ

ศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ วัน เวลา ฤดู เรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ออนไลน์กับชุดศัพท์ภาษาอังกฤษฟรี สำหรับเรียนภาษาอังกฤษผ่านเน็ต There are twelve months a year. = 1 ปี มี 12 เดือน (1) __________________ = 1 สัปดาห์ มี 7 วัน There are four weeks in a month. = 1 เดือน มี 4 สัปดาห์ a year = หนึ่งปี a month = หนึ่งเดือน a day = หนึ่งวัน (2) _______ = หนึ่งสัปดาห์ […]