สภาษิตไทยที่ใช้บ่อยแปลเป็นสำนวนภาษาอังกฤษ

each man gets what he deserves ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว rome was not built in a day กรุงโรมไม่ได้สร้างเสร็จในวันเดียว หรือ ไทยคงว่า ช้าๆได้พร้าเล่มงาม หรือ ใจเย็นๆอย่ารีบร้อน More haste less speed ยิ่งรีบยิ่งช้า if anything is worth doing, it’s worth doing well การใดที่คุ้มที่จะทำก็ควรทำให้เต็มที่ A bad workman (always) blames his tools. ==> รำไม่ดีโทษปี่โทษกลอง A bad penny always comes back. ==> ขว้างงูไม่พ้นคอ