คำศัพท์ภาษาอังกฤษVocabulary ไม้ โลหะ ถูก แพง แพงที่สุด

คำศัพท์ภาษาอังกฤษVocabulary เรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ออนไลน์กับชุดศัพท์ภาษาอังกฤษฟรี สำหรับเรียนภาษาอังกฤษผ่านเน็ต metal = โลหะ wood = ไม้ paper = กระดาษ plastic = พลาสติก This chair is made of plastic. = เก้าอี้ตัวนี้ทำจากพลาสติก This ticket is made of paper. = ตั๋วใบนี้ทำจากกระดาษ This ladder is made of metal. = บันไดนี้ทำจากโลหะ This table is made of wood. = โต๊ะตัวนี้ทำจากไม้ Checks are made of paper. = เช็คทำจากกระดาษ Credit […]