ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ Tense Noun นามนับได้ นับไม่ได้ดูตรงไหน

หลักการใช้ ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ Tense  Noun นามนับได้ นับไม่ได้ดูตรงไหน นามนับได้นับไม่ได้คืออะไร นามนับได้ คือ นามที่นับได้เป็นตัว ๆ เวลานับก็นับตัวของมันเลย (มีหลายชิ้นส่วนประกอบกัน) นามนับไม่ได้ คือ นามที่ไม่สามารถนับตัวของมันได้ ต้องนับภาชนะที่บรรจุ หรือว่าอย่างอื่นแทน มีหลักเกณฑ์ในการแยกแยะอย่างไร หลักเกณฑ์คร่าวๆ แต่ว่าใช้ได้ดีคือว่า นามนับได้ มีหลายองค์ประกอบหรือหลายชิ้นส่วนรวมกัน นามนับไม่ได้ มีองค์ประกอบเดียว นามนับได้ มีหลายองค์ประกอบ หมายความว่า ต้องเอาหลายชิ้นส่วนมาประกอบกันนะครับ และแต่ละชิ้นส่วนก็มีชื่อเรียกของมันเอง เช่น bike (จักรยาน) ก็จะประกอบไปด้วยล้อ อาน โซ่ ฯลฯ chair (เก้าอี้) ประกอบไปด้วยเหล็ก ไม้ เบาะรองนั่ง ฯลฯ bird ประกอบไปด้วยปีก ขา หัว ฯลฯ เป็นต้น คำอื่นๆ ก็เหมือนกัน และเวลานับเขาก็จะนับ ดังนี้ a cat […]