ห้องครัว ภาษาอังกฤษ คำศัพท์พื้นฐาน

คำศัพท์พื้นฐานภาษาอังกฤษเกี่ยวกับห้องครัว เรียนภาษาอังกฤษอย่างง่ายเริ่มเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน คำศัพท์ที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวันรวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดหมู่ห้องครัว เรียนรู้ง่ายด้วยมีคำอ่านออกเสียงกำกับ พร้อมความหมายของคำ จดจำง่ายด้วยคำศัพท์หมวดหมู่เดียว ศัพท์พื้นฐานที่มักมีการใช้บ่อยๆ (Daily English Vocabulary แบ่งเป็นตารางเพื่อความเข้าใจได้ง่ายๆพร้อมคำอ่าน สำหรับการอ่านออกเสียงที่ถูกต้องตามคำศัพท์ภาษาอังกฤษ # คำศัพท์อังกฤษ คำอ่าน คำแปลเป็นภาษาไทย 1. homemaker โฮม’ เมกเกอะ แม่บ้าน 2. pot holder พอท โฮล’ เดอะ ผ้าจับหม้อ 3. pot พอท หม้อ 4. bottle opener บอต’ เติล โอ’ เพเนอะ ที่เปิดขวด 5. tin opener ทิน โอ’ เพเนอะ ที่เปิดกระป๋อง 6. tray เทร ถาด 7. plate เพลท จาน […]