เกรงใจ ภาษาอังกฤษใช้คำว่าอะไร to be considerate

หลายต่อหลายคนสงสัยว่า เกรงใจ ภาษาอังกฤษใช้คำว่าอะไร ที่จริงแล้วคำที่เราจะใช้จะขึ้นอยู่กับกรณีเพราะภาษาอังกฤษไม่มีคำเฉพาะที่สามารถใช้แทนคำว่าเกรงใจได้ทุกกรณีนะครับ ๓ คำที่แปลเป็นเกรงใจได้ก็คือ to be considerate (เคิน-ซิ-เดอร-เหริท) to feel obligated (ออ-เบลอะ-เก-ดิด) กับ to feel bad (ทู ฟีลฺ แบดฺ) ลองอ่านตัวอย่างดูดูว่า ๓ คำนี้เหมาะกับกรณีใหนบ้างครับ กรณีแรก เวลาที่เราพูดถึงคนที่มักนึกถึงความรู้สึกของคนอื่น ถ้าเราจะอธิบายว่าคนนั้นเป็นคนแบบไหนก็คงพูดด้วยประโยคง่ายๆว่า He’s a/She’s a very considerate person. ฮีสะ/ชีสะ เฟะรี เคินซิเดอรเหริทฺ เพอรเซิน ประโยคนี้แปลได้ว่า เขาเป็นคนที่แคร์ความรู้สึกคนอื่น considerate (adj.) หมายถึงมักนึกถึงความรู้สึกคนอื่น และไม่อยากให้คนเสียความรู้สึก หรือที่คนไทยมักจะเรียกว่าเกรงใจนั่นเองครับ ใช้เป็นคำนามก็ได้ เช่น He/She has consideration for *others’ feelings. ฮี/ชี แฮสฺ เคิน-ซิ-เดอร-เร-เชิน […]