เขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ Numbers – Exercise

Numbers – Exercise เขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษให้ถูกต้องตามภาพ แบบทดสอบภาษาอังกฤษพื้นฐานสำหรับน้องๆที่เริ่มศึกษาภาษาอังกฤษสามารถทำแบบทดสอบตามภาพที่ให้มาได้ทันที ทดสอบความรู้ความเข้าใจในภาษาอังกฤษเบื้องต้น แบบทดสอบนี้เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไปที่สนใจศึกษาด้านภาษาเพิ่มเติม เตรียมสอบ ป.1 – ภาษาอังกฤษ ภาพตัวอย่างทดสอบแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ ***ภาษาอังกฤษ ป.1  Exercise เขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ Numbers – Exercise *** เรียนภาษาอังกฤษผ่านเน็ต online   เฉลยแบบฝึกหัด Numbers – Exercise ตรวจข้อสอบการบ้านภาษาอังกฤษ Numbers – Exercise   ห้ามดูเฉลยก่อนทำ มิฉะนั้นการเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ด้วยตัวเองจะไม่ประสบผลสำเร็จดังที่ตั้งใจไว้   Download เป็น PDF file สำหรับตัวอย่างแบบฝึกหัดNumbers – Exercise