เขียนสุภาษิตไทยเป็นภาษาอังกฤษ

Never trust a sleeping dog, a swearing Jew, a praying drunkard, or a weeping woman. ==> ช้างสาร งูเห่า ข้าเก่า เมียรัก อย่าได้ไว้ใจนัก Next to god, the parents ==> บิดามารดา คือพรหมของบุตร One beats the bush, and another catches the birds ==> ชุบมือเปิบ One scabbed sheep will mar a whole flock. ==> ปลาเน่าตัวเดียว เหม็นทั้งข้อง Penny wise and pound […]