เรียนภาษาอังกฤษEnglish Sentences เบื้องต้น

Let’s get down to business. มาพูดเรื่องธุรกิจกันเถอะ I will not really attempt to explain. ฉันจะไม่พยายามอธิบายเลยจริงๆ You can go through that gate, over there. คุณสามารถผ่านไปที่ประตูนั่น ตรงนั้น I’ll be glad to show you. ฉันจะดีใจที่ได้แสดงให้คุณเห็น We’ve come here on private business. พวกเรามาที่นี่ด้วยเรื่องธุระส่วนตัว I will certainly be there. ฉันจะไปที่นั่นแน่นอน Of course, I will come. แน่นอน ฉันจะมาแน่ I came here primarily […]