ภาษาอังกฤษการเติมสระ a e i o u ตัวอย่างแบบฝึกหัด

แบบฝึกหัดการเติมสระ a e i o u ตัวอย่างแบบทดสอบนี้อยู่ในเรื่องของPronouns & Adjectives   เป็นการวัดความรู้ความเข้าใจของน้องๆให้ลองทำแบบทดสอบดูก่อนค่อยไปดูเฉลยว่าทำได้กี่ข้อ ไม่ยากและไม่ง่ายจนเกินไปกำลังดี Exercise ข้อสอบภาษาอังกฤษที่ต้องใช้ในการเรียนตั้งแต่ประถมไปจนมัธยม สำหรับภาษาอังกฤษพื้นฐานสามารถเรียนออนไลน์ผ่านเน็ตมือถือ หรือคอมพิวเตอร์ก็ได้แล้วแต่ความสะดวก แบบทดสอบภาษาอังกฤษ สารมารถดาวน์โหลดไฟล์ ในรูปแบบ Download เป็น file PDF  เพื่อทดสอบแยกต่างหากได้ จงเติมสระ a e i o u ในช่องว่างตามภาพต่อไปนี้ แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ ตัวอย่างแบบทดสอบภาษาอังกฤษสำหรับเด็กที่กำลังหัดเรียนภาษาอังกฤษ สำหรับเรียนภาษาอังกฤษผ่านเน็ต