ตารางการเขียน 1-100 ในภาษาอังกฤษ

ตารางการนับ 1-100 ในภาษาอังกฤษ สำหรับการเขียนเลข 1-100 เป็นภาษาอังกฤษมีหลักการคือต้องจำได้ จำให้ขึ้นใจทำโดยฝึกเขียนวันหล่ะคำจนครบ โดยทั่วไปแล้วเพียงเขียน 1-10 ได้แล้ว หลักการต่อไป คือการต่อไปคือ การทำความเข้าใจกับการประสมคำตามความหมายตัวเลข อย่างเช่น การต่อท้ายด้วย teen, หรื ty สุดท้าย ก็จะได้ hundred ตรวจสอบอาคาร 1 one 2 two 3 three 4 four 5 five 6 six 7 seven 8 eight 9 nine 10 ten 11 eleven 12 twelve 13 thirteen 14 fourteen 15 fifteen 16 sixteen 17 […]