นับเลข1-1,000,000,000 ภาษาอังกฤษ

สูตรการนับ 1-1,000,000,000 ภาษาอังกฤษ หลังจากที่เข้าใจ ตารางการนับ 1-100  ภาษาอังกฤษ  บทความนี้จะนำเสนอการนับจำนวนที่เพิ่มกว่าเดิมหลายเท่าว่ามันอ่านยังไงเขียนยังไง ตามหลักไวยากรณ์ของภาษาอังกฤษที่ได้กำหนดไว้ 1-10000ภาษาอังกฤษ 1 one วัน first เฟิร์สทฺ 2 two ทู second เซค เคินดฺ 3 three ธรี third เธิร์ด 4 four ฟอร์ forth ฟอร์ธ 5 five ไฟว fifth ฟิฟธฺ 6 six ซิคซฺ sixth ซิคซฺ 7 seven เซฟวฺ เวิน seventh เซฟวฺ เวินธฺ 8 eight เอท eighth เอทธฺ 9 nine […]