English Basic 1-20ภาษาอังกฤษ พื้นฐานคำศัพท์

1-20ภาษาอังกฤษพื้นฐานEnglish Basic เลขจำนวน เรียนภาษาอังกฤษเริ่มจากง่ายไปก่อนค่อยไต่ระดับ 1-20 เพิ่มความสามารถจากพื้นฐาน เริ่มกับนคำศัพท์ ที่จำเป็นสำหรับชีวิตประจำวัน กับคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ตัวเลข หรือ จำนวนนับ 1 – 20   ตาราง 1-20ภาษาอังกฤษ ชุดตารางตัวเลข คำศัพท์ ความหมายการอ่านออกเสียง # เลข จำนวนนับ คำศัพท์อังกฤษ คำอ่าน 1. 0 zero ซี’ โร 2. 1 one วัน 3. 2 two ทู 4. 3 three ธรี 5. 4 four โฟร์ 6. 5 five ไฟฟว 7. 6 six ซิคซฺ 8. 7 seven เซฟว’ เวิน […]