สำนวนภาษาอังกฤษ 1-100ประโยคใช้ได้จริง

100สำนวนภาษาอังกฤษ จำได้ถ้านำไปใช้บ่อยๆเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ด้วยประโยคสั้นๆจำง่าย เริ่ม สำนวนแรกง่ายอย่างเช่น  bored to death  แปลว่า เบื่อจะตายอยู่แล้ว สำนวนภาษาอังกฤษ ชุดที่สอง  11-20 idioms Go Dutch แบ่งกันจ่ายคนละครึ่ง ประโยคนี้จำให้ดี สำนวนภาษาอังกฤษ ชุดที่สอง  21-30 idioms it’s about time   ถึงเวลาที่จะ  ได้แล้ว สำนวนภาษาอังกฤษ เรียนประโยค คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ออนไลน์ฟรี english4day.com sleep on it  ใช้เวลาคิด นอนคิด You can say that again  เห็นด้วยแบบสุดๆ fair enough ตกลง โอเค Tak a hike ไปให้พ้น  ไสหัวไปเลย