เรียนภาษาอังกฤษonline แบบฝึกหัดday and month

ทำแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษday and month ทดสอบภาษาอังกฤษออนไลน์ด้วยแบบฝึกหัดสำหรับเด็กเรียนรู้เรี่องday and month ***ภาษาอังกฤษ ป.1 – แบบฝึกหัด*** ชุดเตรียมความพร้อมสำหรับภาษาอังกฤษฝึกหัดเขียน  ภาษาอังกฤษ  online   Example  !! day and month Exercise Months are abbreviated as follows: Month Abbreviation Month Abbreviation January Jan July – February Feb August Aug March Mar September Sept April Apr October Oct May – November Nov June – December Dec Days of the week […]