1-10 ภาษาอังกฤษ ตัวอย่างการใช้งานคำศัพท์ภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างตารางการนับ 1-10 ในภาษาอังกฤษ สำหรับการอ่านเลข 1-10 เป็นภาษาอังกฤษมีหลักการคือต้องจำได้ จำให้ขึ้นใจทำโดยฝึกอ่านวันหล่ะคำจนครบ   โดยทั่วไปแล้วเพียงเขียน 1-10 ได้แล้ว หลักการต่อไปคือการ การทำความเข้าใจกับการประสมคำตามความหมายตัวเลข Number 1-10 ที่ คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล 1 number นั๊มเบอะ หมายเลข 2 one วัน หนึ่ง 3 two ทู สอง 4 three ธรี สาม 5 four ฟอ สี่ 6 five ไฟฝ ห้า 7 six ซิกซ หก 8 seven เซ๊เว็น เจ็ด 9 eight เอท แปด […]