Thousand Miles – The Kid LAROI

แปลเพลงThousand Miles – The Kid LAROI

[Refrain]

I know that look on your face

You comin’ my way, you’re comin’ my way tonight

Here goes another mistake I know I’m gon’ make

I know I’m gon’ make tonight, oh

เพียงแค่เห็นหน้าเธอ ฉันก็รู้แล้วว่าเธอต้องการอะไร

เธอกำลังมาทางนี้ กำลังเดินมาหาฉันในคืนนี้

ฉันรู้ดีว่านี่มันคือความผิดพลาด

คืนนี้ฉันรู้ว่าฉันก็คงเลือกที่จะทำผิดอีกครั้ง

[Pre-Chorus]

Oh, I wish I let it go, you’re better off alone

‘Cause I’m about to fuck it up with you

I know that look on your face

You’re comin’ my way, you’re comin’ my way tonight

โอ้ ฉันอยากจะปล่อยเธอไป ให้เธอไปยังไงก็คงดีกว่าอยู่กับฉัน

เพราะฉันกำลังจะทำลายพวกเราให้พังลงไปทั้งคู่

เพียงแค่เห็นหน้าเธอ ฉันก็รู้แล้วว่าเธอต้องการอะไร

เธอกำลังมาทางนี้ กำลังเดินมาหาฉันในคืนนี้

[Chorus]

And I will never change

I couldn’t even if I wanted to for you, oh, oh, oh

There’s nothin’ left to say

If I was you, if I was you

Then I would stay a thousand miles away, ayy

(A thousand miles away, ayy, yeah)

และฉันก็ไม่มีวันที่จะเปลี่ยนแปลง

มันไม่มีอะไรเหลือที่จะให้พูดอีกต่อไป

ถ้าฉันเป็นเธอ ถ้าฉันเป็นเธอ

ฉันจะอยู่ให้ห่างๆ อยู่ให้ไกลออกไปสักหนึ่งพันไมล์จากฉัน

[Verse 1]

It’s hard to give it all out (All out)

Tryna block you out but you’re invading my thoughts

And you got ten fingers wrapped around my heart, uh (Uh, uh, uh)

Wish I could give you everything that you want, but I won’t, no

มันยากที่จะทิ้งมันไปทั้งหมด

พยายามที่จะเลิกคิดถึงเธอแต่เธอกลับวนเวียนอยู่ในหัวของฉันตลอด

หัวใจของฉันมันอยู่ในกำมือของเธอ

อยากจะให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เธอต้องการ แต่ฉันทำไม่ได้

[Pre-Chorus]

Oh, I wish I let it go, you’re bеtter off alone

‘Cause I’m about to fuck it up with you

I know that look on your facе

You’re comin’ my way, tomorrow we’ll say goodbye

โอ้ ฉันอยากจะปล่อยเธอไป ให้เธอไปยังไงก็คงดีกว่าอยู่กับฉัน

เพราะฉันกำลังจะทำลายพวกเราให้พังลงไปทั้งคู่

เพียงแค่เห็นหน้าเธอ ฉันก็รู้แล้วว่าเธอต้องการอะไร

เธอกำลังมาทางนี้ พรุ่งนี้เราก็คงจะต้องบอกลาจากกันไป

[Chorus]

And I will never change (I will never)

I couldn’t even if I wanted to for you, oh, oh, oh

There’s nothin’ left to say (Say)

If I was you, if I was you

Then I would stay a thousand miles away

(A thousand miles away, yeah)

และฉันก็ไม่มีวันที่จะเปลี่ยนแปลง

ถึงฉันจะอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อเธอแค่ไหน แต่ฉันก็คงไม่มีวันทำได้

มันไม่มีอะไรเหลือที่จะให้พูดอีกต่อไป

ถ้าฉันเป็นเธอ ถ้าฉันเป็นเธอ

ฉันจะอยู่ให้ห่างๆ อยู่ให้ไกลออกไปสักหนึ่งพันไมล์จากฉัน

อัลบั้ม KIDS ARE GROWING UP

Leave a comment

Your email address will not be published.