Tag: ของใช้ภาษาอังกฤษ

  • คำศัพท์ ของใช้ในห้องน้ำ กิจวัตรประจำวัน ภาษาอังกฤษ

    Englishคำศัพท์ภาษาอังกฤษล่าสุดชุด ของใช้ในห้องน้ำ กิจวัตรประจำวัน เนื้อหาเข้าใจง่ายสำหรับฝึกภาษาอังกฤษครับจร้า ของใช้ในห้องน้ำ กิจวัตรประจำวัน ภาษาอังกฤษ The husband is waking up his wife. = สามีกำลังปลุกภรรยาของเขาThe boy is waking up. = เด็กผู้ชายคนนั้นกำลังตื่นThe girl is waking up. = เด็กผู้หญิงคนนั้นกำลังตื่นThe man is waking up his friend. = ผู้ชายคนนั้นกำลังปลุกเพื่อนของเขา The man is waking up. = ผู้ชายคนนั้นกำลังตื่นThe girl is waking up. = เด็กผู้หญิงคนนั้นกำลังตื่นThe boy is waking up. = เด็กผู้ชายคนนั้นกำลังตื่นThe…