ลูกไม่กินข้าวภาษาอังกฤษใช้ประโยคไหนดี จำง่ายๆ

หากแม่ๆต้องการพูดคุยสนทนาภาษาอังกฤษหมวกทานข้าว แล้วลูกดื้อไม่ชื่อฟังหรือต้องการบอกให้ลูกกินข้าว ใช้คำไหนดี สามารถท่องจำประโยค คำศัพท์เหล่านี้ไปใช้ได้เลย

ภาษาอังกฤษ คำศัพท์ กินข้าว

ทำไมลูกไม่กินข้าว
ไม่ เอา/กิน อีกหน่อยหรอ 
.
คำสุดท้ายแล้วค่ะ (ป้อนข้าวลูก) 
เคี้ยวหมดหรือยัง 
.
อิ่มหรือยัง
ลูกกินข้าวกับอะไร
แม่โตแล้วก็เลยทานเผ็ดได้ 
Why don’t you have/eat your dinner?
Don’t you want some more? /// Don’t you want / eat / take some more?
Last one.
Have you finished chewing your food? /// Are you done chewing?
Are you done? /// Are you full? / Are you finished? / Are you finished having your…….?
What did you have for dinner?
I’m grown up so I can eat the spicy food??